Jens stod i fare for å miste tilbodet frå frivilligsentralen. No har staten snudd

Stortinget ville endre finansieringsplanen for Frivilligsentralane. Det kunne sett ein stoppar for det frivillige arbeidet i distrikta.