Fleire kvinner blir jegerar: – Folk tenker annleis no

Sosiale medium, skift i kjønnsroller og ein ung, miljømedviten generasjon kan vere grunnen til auken.