Isabelle (31) utfordrar kommunen: – Vi i REKO-ringen treng betre vilkår

Folk i Førde vil ha lokal mat. Fleire og fleire bønder sel gjennom REKO-ringen. No utfordrar dei kommunen til å vere med på satsinga.