Isabel (33) måla heile kjøkkenet i friske fargar. Men då ho skulle selje, måtte målarkosten fram att

Først var kjøkkenet kvitt. Så vart det friskt i fargane. Til slutt vart det kvitt att. – Det var ikkje meklaren som tvang meg til det!