«Interessant». «Tiltalande». Slik reagerte formannskapet. Men Østenstad er skeptisk

Førstereaksjonen hos formannskapsmedlemene i Sunnfjord då dei vart orienterte om Murihagen-prosjektet ved Bergum var: «Interessant». «Tiltalande». Men siste ord er ikkje sagt.