Inntektsauke for Rune Skilbrei: – Kundane kjem att

Målarbedrifta ved hovudvegen i Naustdal fekk seg ein oppsving i fjor.