Klokka 16.30 onsdag melde Vegtrafikksentralen at B-ruta blir innstilt frå klokka 16.40 og utover dagen på grunn av tekniske problem.

Inntil vidare blir det to ferjer på sambandet, som har avgang kvar heile og halve time.