Rute C på ferjesambandet E39 Lavik-Oppedal blir innstilt frå søndag klokka 12.50 og inntil vidare, melder Norled via Vegtrafikksentralen Vest. Dette skjer på grunn av påkravd vedlikehald, blir det meldt.