Norled skriv i ei driftsmelding at alle avgangar mellom Bergen og Selje blir innstilt frå klokka 16:30 onsdag ettermiddag.

Årsaka er den pågåande streiken mellom LO og NHO.

I driftsmeldinga står det også at følgande avgangar går som vanleg:

Søndag 23.04 frå Bergen – Selje kl. 16.30 og måndag 24.04 frå Selje til Bergen kl. 06.50.