Innsatsleiar: – Framstår som ei alvorleg ulykke

Omfanget av skaden er derimot enno ikkje kjent for politiet. Det var lange køar på staden, men vegen er no opna att.