Regjeringa vidarefører dei strenge innreiserestriksjonane fram til 13. mai.

Tiltaka blir vidareførte inntil vidare, men i første omgang til og med 12. mai, opplyser regjeringa.

– Vi står framleis i ein alvorleg smittesituasjon. Det er derfor nødvendig å forlengje dei strenge innreiserestriksjonane. Vi håpar alle at vi held fram med å sjå ei nedovergåande kurve i smittesituasjonen, og vi vurderer fortløpande lettar i innreiserestriksjonane, seier justis- og beredskapsminister Monica Mæland (H).

Mæland seier at gjenopninga vil skje gradvis og kontrollert i tråd med gjenopningsplanen.

Noreg stengde i praksis grensene 29. januar, men med visse unntak. Alle som kjem til Noreg frå det som blir rekna som unødvendige utanlandsreiser, må på karantenehotell for eiga rekning i minst sju dagar.