Ingrid Anita held ope utan inntekt og hjelp frå regjeringa: – Vi må berre vente på ei løysing

Mikrobedrifta Bulandsferie blir ikkje omfatta av krisepakka frå regjeringa. No står eigar utan gjestar og utan inntekt.