Ingen vil at bosset skal hope seg opp. SUM har funne ei lur løysing for å hindre det

Sunnfjord Miljøverk er rekna som ein samfunnskritisk teneste. Dei tek no grep for å hindre at heile arbeidsstokken hamnar i karantene.