Ingen veg tilbake for Harastølen – endeleg sal er godkjent

Luster formannskap har godkjent avtaler om sal av både fallrettar og eigedomen frå konkursbuet Harastølen Holding AS.