Ingen valfridom for foreldra når skulane opnar igjen

Av

Når skulane opnar igjen i april, kan ikkje foreldra halde borna heime av frykt for smitte. Berre barn som må skjermast på grunn av helsa, vil få heimeskule.