NPK: Privatpersonar og mindre aktørar importerer lystgass i mykje større grad enn før, viser ferske tal frå Tolletaten.

Lystgass er ein veksande trend blant unge, skriv Aftenposten.

Misbruk av gassen kan gi ei form for kvelning, og kan resultere i død. Helsenorge opplyser på sine sider at ein kan få pustestans, hjertestans og frostskader av å bruke lystgass som rus.

Bruk over tid kan også føre til permanente nerveskader, muskelsvakheit og hjerneskader.

Ifølgje tal frå Tolletaten har verdien på lystgass-importen auka med 10 millionar kroner sidan 2020.

Det viser ei heilt fersk undersøking som analysemiljøet i Tolletatane har utført.

– Dette gjer at vi vil følgje ekstra nøye med framover, seier Thomas Nyløkken i Tolletaten.

I 2020 vart det berre importert 1.713 kilo til ein verdi av 162.349 kroner.

I 2022 hadde talet stige til 114.071 kilo til ein verdi av 11,5 millionar kroner.

Tolletaten trur koronapandemien kan ha hatt ein innverknad på den høge lystgass-importen.

– Nedstengde grenser og restriksjonar kan ha ført til at brukarar har gått over til meir tilgjengelege rusmiddel – som lystgass, seier han.

Les også

Då Trude skulle koke i svigermors femtiårsdag, fekk ho eit lite sjokk