– Ikkje puss opp eller gå bratte skiturar no

– Er du i karantene, så hald deg vekke frå risikoaktivitetar. For kvart beinbrot vi får inn der den skadde er smitta eller i karantene, brukar vi dyrebart smittevernutstyr.