Ikkje alle er trygge på å kome tilbake til grunnskulen: – Det har vore tøft for mange

Måndag kan 5.–10 klasse vende tilbake i skulen, men rektor Gunn Marit Haugsbø veit at ein del av elevane framleis vil halde seg heime.