I Sunnfjord har det regna 26 av 31 dagar. Elisabeth (26) er likevel nøgd med norgesferien

Regn 26 av 31 dagar. Det er den kjølige sanninga om juli månad i Sunnfjord i 2020.