I rute til opninga, men vil ikkje kommentere leigeavtalen

Verken Hugo Mølmesdal eller Arle Hjelmeland vil seie noko om kor vidt leigekontrakt mellom Sunnfjord Restaurantdrift AS og Bøkely AS er på plass.