I over tretti år har Gunnar spelt til naboane på 17. mai

Klokka åtte presis, går Gunnar Hage ut på verandaen og spelar nasjonalsongane til naboane.