I haust får du influensavaksine på apotek utan resept

Av

Frå neste influensasesong kan kundar stikke innom apoteket for å få sett influensavaksine, utan at det er nødvendig med resept frå lege.

DEL

Eit breitt stortingsfleirtal bad i fjor haust om at Helse- og omsorgsdepartementet måtte få på plass ei slik ordning. Målet er å gjere det enklare for folk å få sett vaksinen og at vaksinasjonsgrada dermed vil gå opp.

Koronautbrotet gjer det spesielt viktig med betre tilgang til vanleg influensavaksine, meiner Høgres helsepolitiske talsmann Sveinung Stensland.

– Det vil bli eit stigande trykk for å få vaksinasjon, og samtidig er det viktig at ein avlastar helsepersonell, seier Stensland til NTB.

Apotek har starta

Dei siste par åra har apoteka gradvis opna for vaksine. I vinter hadde 600 apotek dette tilbodet, og minst 30.000 nordmenn nytta seg av moglegheita, ifølgje Apotekforeningen.

Ein måtte likevel ha resept frå lege, anten ved å gå til legen først eller bestilt via ei netteneste. Det gjorde terskelen høgare fordi det vart meir omstendeleg og også dyrare.

Stensland meiner det er heilt trygt om vaksinasjon skjer utan at lege er involvert.

– I dag tek dei aller fleste pasientane berre ein telefon til legen, og det blir i lita grad gjort ei vurdering. Apoteka har testsystem, og det blir lagt inn krav om å følgje ei sjekkliste, seier Stensland, som sjølv er utdanna farmasøyt og har lang erfaring frå apotek.

Koronavaksine

Spørsmålet er om også koronavaksinen kan setjast direkte på apotek, når han blir tilgjengeleg. Helse- og omsorgsdepartementet har førebels ikkje vurdert dette, men Stensland tykkjer det ville vere ein stor fordel.

– Når vi no får dette systemet på plass, vil det førebu grunnen til å få andre vaksinar inn i ordninga. Det vil truleg bli behov for å setje vaksine på svært mange menneske på kort tid, seier han.

Stensland meiner ordninga bør utvidast til å omfatte andre yrkesgrupper, som helsesjukepleiarar og heimesjukepleiarar.

1,6 millionar nordmenn høyrer til risikogrupper som er sårbare for å utvikle alvorleg influensasjukdom og derfor blir tilrådde vaksinasjon. I tillegg bør helsepersonell med tett pasientkontakt ta vaksinen, ifølgje Folkehelseinstituttet.

Artikkeltags