I Funkygine-sirkuset gløymde Førde IL ein viktig Facebook-regel. Mange veit ikkje om den

Sosiale medium florerer av konkurransar. Kan du reglane for kva som er lov og ikkje?