I Fjaler står koronasengene klare. Andre kommunar jobbar med saka

For å avlaste sjukehuset og hindre smittespreiing på institusjonar jobbar kommunane med å opprette eigne koronaavdelingar.