I februar står denne hallen klar

Idrettshallen på Halbrend skule har fått vegger og tak. Alt er i rute.