TETT PÅ: Med flott fjordutsikt og huset velplassert i naturomgjevnader har Signe og Arne Hageseter ein flott stad å trekkje seg attende.
Anders Huke

I Arne og Signe sitt hus kjem naturen inn same kor ein snur seg

Langs Sognefjorden utover mot Hella, finn ein eit spenstig hus i ei bratt li. Her bur Arne og Signe Hageseter.
Publisert