Gå til sidens hovedinnhold

I år kan du få att på skatten allereie i april

Artikkelen er over 1 år gammel

Skatteetaten tar i år i bruk ein ny type skattemelding. Alt skal gå raskare – òg tilbakebetaling til dei som er trekte for mykje i skatt.

– Eg håpar og trur at folk lettare vil forstå det nye systemet. Den nye skattemeldinga inneheld færre punkt enn det klassiske rapporteringsskjemaet, seier skattedirektør Hans Christian Holte til NTB.

Det skal bli enklare å sjekke opplysningar og fylle ut informasjon om noko manglar. Systemet kontrollerer dessutan at ein ikkje motseier seg sjølv når ein fyller ut meldinga.

Den førehandsutfylte skattemeldinga skal kome tidlegare enn før. Medan ho tidlegare har kome i byrjinga av april, skal alle lønnstakarar og pensjonistar no få meldinga mellom 18. og 31. mars.

Ifølgje NRK kan nokon få tilbake skattepengar allereie i april.

Pengane kjem tidlegare

Ifølgje Holte gjer det nye systemet at Skatteetaten raskare kan kome tilbake til folk som har fylt ut skattemeldinga.

– Heile prosessen kjem til å gå raskare, opplyser skattedirektøren.

Tidlegare sat mange og venta på at det endelege skatteoppgjeret skulle kome i slutten av juni, sjølv om fristen for innlevering av skattemeldinga var 30. april.

I staden for at alle får utbetalt pengane dei har til gode på likt i juni som i dag, blir utbetalinga knytt opp mot kva tid du leverte skattemeldinga.

Kontrollerer

Før pengane blir utbetalte, sjekkar Skatteetaten om du skylder pengar til staten eller andre som skal trekkjast frå, til dømes trygdeutgifter, barnebidrag eller andre krav.

Viss du blir tatt ut til nærare kontroll, kan eventuelle utbetalingar dryge. I fjor opplyste Skatteetaten at rundt 10 prosent blir plukka ut til ein slik kontroll.

Kommentarer til denne saken