I år gjeld andre bytefristar for julegåver

Av

For å unngå trengsel, kø og kaos i romjula, tilrår Forbrukarrådet å vente til etter nyttår med å byte julegåver. Då må ein endre strategi frå tidlegare år.