Rolf og dei tilsette feira 40 år – og ser lyst på framtida

– Eit nytt tiår er absolutt verdt å feire, seier Rolf Eide, dagleg leiar i Hafs Elektro & Rør.