Endeleg fekk kommunen idrettshall. – Uverkeleg, seier rektor

Idrettshallen skal få born og vaksne i form og gjere kommunen meir attraktiv.