Utelet vedtaket, la ved si eiga innstilling

Striden om fleirbrukshallen i Hyllestad toppar seg når kommunestyret tysdag skal ta ei avgjerd. I sakspapira har rådmannen utelate formannskapet sitt vedtak i saka, men lagt ved si eiga innstilling, som er stikk motsett.

Artikkeltags