– Jegarar har hatt ulven i sikte, men fekk ikkje lov å skyte

Bøndene meiner det er uhaldbart at dei ikkje får forlenga skadefellingsløyvet på ulven. No har dei klaga avgjerda inn.