Med desse bustadane vil dei lokke folk til bygda

Nye, moderne bustadar ved havet skal freiste tilflyttarar til Sørbøvåg, men kjøparane lar vente på seg.