Gå til sidens hovedinnhold

Hyen-kunstnere uten jord og hus

Lesarbrev Dette er eit debattinnlegg, skrive av ein ekstern bidragsytar. Innlegget gir uttrykk for skribenten sine haldningar.

Jølster har sin Nikolai Astrup og vet å markedsføre kunsten og personen. Millioner tilkommer nå Astruptunet for restaurering. Astrup hadde problemer med å skaffe seg jord for å bygge sine hus i Jølster. Bøndene ville ikke ha en original kunstner som nabo.

Til slutt klarte han å skaffe seg en bratt skråning som ingen kunne tru at nokon kunne bu. Et godt grep, dermed fikk ettertiden mulighet til å etablere Astruptunet. I dag en internasjonal attraksjon for både biografien og kunsten til Astrup.

Analogt til denne suksessen har vi den sterkt underkommuniserte maleren Bernt Tunold. En like stor personlighet fra Vestlandet som Nikolai Astrup både som kunstner og folkelivsgransker, som også fikk virke 23 år lengre enn Astrup.

En stor periode for Tunold var i Hyen (1916 -1920). Altså nå 100 års jubileum som har gått hus forbi kunstinteresserte i Hyen. De mest kjente bildene hans er fra denne perioden. Tittel som «Gamle hus i Hyen» er blant hovedverkene. Bernt Tunold har dessverre ikke fått vekket bygdefolket i Hyen til massiv markedsføring som bygdefolket i Jølster.

Mye av årsaken til det ligger i pragmaen ved at Bernt Tunold ikke fikk kjøpt jorda i Ommedalen som røykstua hans sto på. Så i 1920 måtte han demontere huset og flytte fra Hyen. Som Astruptunet kunne Tunolds historie i dag vært et likelydende Tunoldtun om bøndene i Ommedalen hadde gitt ham jord.

En nomadetilværelse uten jord gir ingen forankring for kulturell utvikling. Synd for Hyen i dag. Grafikeren Nikolai Astryp d.y. bodde og arbeidet store deler av livet i Hyen. Også han bodde i en røykstue uten eiet jord. Røykstua fra 1877 står fremdeles i Hyen som et symbol på en tapt men spennende fortid.

En annen kunstner som virket i Hyen uten jord var Harald Seim. I tillegg hadde han ikke hus. Han bodde i lengre perioder på hybel hos Bertel og Alvhild Aa. Uten jord for sitt hus blir man en husmann som ettertiden fort glemmer. Nikolai Astrup kjempet mot bøndene for eiendomsrett til sin bratte jordlapp. Uten den ville Nikolai Astrup antakelig lidd samme skjebne som sin kollega Bernt Tunold.

Glad jeg klarte å få både hus og jord i det huset hvor båtbyggeriet Brødrene Aa i Hyen hadde sin start i 1947. I hvert fall et optimistisk og håndfast utgangspunkt for et potensielt kunstnerliv etter døden i Hyen.

Kommentarer til denne saken