Huset er rive – lurt på kva som skal skje i holet som står att?

Prosjektet er eitt år forseinka, men no er kommunen i full gang med å bygge ei bu- og avlastingseining som dei håper skal bli annleis og betre enn det kommunen har i dag.