John (55) starta i det små. I fjor gjekk selskapet hans med 10 millionar kroner i pluss

Høyanger-verksemda Compilo AS fekk i 2018 sitt aller beste år både målt i driftsinntekter og årsresultat.