Får femdoble kvikksølvutsleppet

UREINAR: Då Nyrstar Høyanger i fjor haust søkte om auka utsleppsgrense for kvikksølv til Høyangsfjorden, meinte Miljødirektoratet at fordelane med auka giftutslepp til Høyangsfjorden er vesentleg større enn skadane utsleppet fører til for omgjevnadane. (Arkivfoto.)

UREINAR: Då Nyrstar Høyanger i fjor haust søkte om auka utsleppsgrense for kvikksølv til Høyangsfjorden, meinte Miljødirektoratet at fordelane med auka giftutslepp til Høyangsfjorden er vesentleg større enn skadane utsleppet fører til for omgjevnadane. (Arkivfoto.) Foto:

Artikkelen er over 4 år gammel

Miljødirektoratet aukar mellombels grensene for kor mykje kvikksølv Nyrstar Høyanger kan sleppe ut i Høyangsfjorden.

DEL

Nyrstar Høyanger nådde utsleppsgrensa for kvikksølv til Høyangsfjorden allereie i september i år.

No har Miljødirektoratet auka korttidsgrensa for kvikksølv til 50 gram i veka fram til 15. november i år. Langtidsgrensa vert femdobla for 2015, frå 200 gram i året til 1000 gram i året.

Nyrstar nyttar sjøvatn frå Høyangsfjorden i prosessen. I eit skriv til Miljødirektoratet ber Høyanger kommune om at eventuelt kvikksølvinnhald i fjordvatnet Nyrstar nyttar må trekkjast frå målingane, sidan det elles kan gje skeivt bilete av utsleppa frå Nyrstar.

Nyrstar svarar at det ikkje er kvikksølvinnhaldet i fjordvatnet inn i prosessen som gjer at grensa for utslepp av kvikksølv til Høyangsfjorden vert brotne, men at brotet på utsleppsløyvet skuldast tilhøve i Nyrstars prosess i Høyanger.

I 2014 braut Nyrstar fleire utsleppsgrenser til luft, pluss konsentrasjonsgrenser for bly, kadmium og sink til fjorden.

I tillegg rapportere Nyrstar for 2014 om utslepp av 2 kilo av det særs giftige stoffet seksverdig krom, eit stoff som Nyrstar har hevda ikkje finst i prosessen.

Artikkeltags