Høyanger-ordføraren: – Fangnettet har vore ei velsigning

Fv. 5586 mellom Hest og Ikjefjordsbrua vart stengd onsdag morgon grunna fare for ras. Seinare same dag gjekk det eit ras på denne strekninga.