Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) meiner lærarane er godt nok verna før skulestart, som blir planlagt på grønt nivå.

– Vi har lagt til rette for at lærarane skal vere verna med første dose før skulestart. Inntrykket mitt er at mange kommunar har gjennomført dette, og dermed er dei meir verna enn dei ville vore elles, seier helseministeren til NTB.

I område med lågt smittetrykk er planen at skulane skal opne på grønt nivå om tre veker. Det betyr at sjølve undervisninga og skulekvardagen blir organisert som normalt. Elevane skal framleis unngå fysisk kontakt og ha god handhygiene, og ingen sjuke skal møte på skulen. Også barnehagar og SFO skal i utgangspunktet opne opp i ein så normal situasjon som mogleg neste veke.

– Så det er ikkje nødvendig for ein lærar å vere fullvaksinert før dei tek imot 30 barn i eit klasserom?

– Nei, vi meiner det er godt nok å vere verna med første dose.

Sikrare om lærarane vart prioriterte

Assisterande direktør Gun Peggy Knudsen i Folkehelseinstituttet er stort sett samd med Høies analyse.

– Det er eit spørsmål det er vanskeleg å svare veldig konkret på, men vi må ta med oss at ein får godt vern av éin vaksinedose.

Ho legg til at dei aller fleste vaksne i Noreg vil ha fått tilbod om første dose før skulestart, og at kommunane har tilgang til å prioritere tilsette i skular og barnehagar.

Blir planlagt for gult nivå

Leiar Steffen Handal i Utdanningsforbundet seier til Dagsavisen at han er glad for at styresmaktene no prøver å gjere skulestart trygg.

– Når det er sagt, så hadde det både vore enklare og sikrare om regjeringa hadde prioritert lærarane i vaksineringskøen. Det er trist at det ikkje er situasjonen vi er i no, seier han til avisa.

I område med høgt smittetrykk blir det planlagde for gult nivå. Det betyr mellom anna at skuleklassar skal reknast som ein kohort som ikkje får ha kontakt med andre kohortar, og at tilsette skal halde større avstand til elevane.

14. juli viste ein rapport frå Folkehelseinstituttet at 65 prosent av dei tilsette i skular og barnehagar hadde fått den første dosen sin med koronavaksine. På same tidspunkt var 72 prosent av befolkninga over 18 år vaksinerte med minst éin dose, delen onsdag var 80,2 prosent.

(©NPK)