Renta på nye bustadlån til hushald auka frå september til oktober med 0,37 prosentpoeng til 3,65 prosent, viser nye tal frå Statistisk sentralbyrå.

Renta for nye bustadlån med fast rente har auka med 0,20 prosentpoeng til 4,75 prosent, ifølgje Statistisk sentralbyrå (SSB). Det er den høgaste fastrenta SSB har registrert for perioden dei har data frå.

Både rentene på uteståande bustadlån og renta på uteståande bustadlån med flytande rente har auka. Rentene på uteståande bustadlån er den høgaste renta sidan februar 2015, og låg på 3,35 prosent i oktober. Renta på uteståande bustadlån med flytande rente auka med 0,46 prosentpoeng til 3,39 prosent.

Styringsrenta er høgaste sidan tredje kvartal 2008 etter at ho vart sett opp til 2,3 prosent i starten av november.

Det er også høgaste innskotsrenter sidan 2015. Den auka i alt med 0,19 prosentpoeng i oktober til 1,35 prosent.

Norwegian Interbank Offered Rate (NIBOR), internbankrenta til banken, held fram med å auke. I oktober auka NIBOR med 0,41 prosentpoeng til 3,42 prosent. Det er den høgaste verdien sidan fjerde kvartal i 2008.

(©NPK)