Den 47 år gamle sauebonden frå Stryn vart fredag valt til å ta leiarvervet i Vestland Bondelag. Det melder bondelaget på sine nettsider.

– Eg synest det er meiningsfullt å jobbe for å betre vilkåra for bonden i Vestland. Eg er jo bonde sjølv, så det ligg i blodet, sa Agjeld til Firda då ho var innstilt av valnemnda.

Marianne Nordhus frå Halsnøy Bondelag vart i same møtet vald som nestleiar i bondelaget.

Dei to får med seg desse styremedlemmene:

Kari Sigrun Lysne, Lærdal Bondelag

Olav Myhr, Eikanger Bondelag

Andreas Wiese, Luster Bondelag

Knut Byrkjenes Hauso, Ullensvang Hagebrukslag

Rolf Olav Gjørven, Oppstryn Bondelag

Guro Stuve, Vikøy og Øystese Bondelag

Knut Tore Nes Hjelle, Eid Bondelag

Desse vart valde som vara til styret:

1. vara: Kjersti Hjelmeland, Omvikdalen Bondelag

2. vara: Nils Magne Gjengedal, Hyen Bondelag

3. vara: Oddbjørn Bratthole, Vossestrand Bondelag

Ordstyrar i årsmøtet for 1 år: Roar Gundegjerde, Etne Bondelag

Vara for ordstyrar for 1 år: Ina Steiro Herstad, Eid Bondelag