Her ser du årsaka til at riksvegen mellom Førde og Florø skal sikrast mot ras

– Eit stygt område, seier geologen. Lausenova er ei ustabil fjellblokk på to tusen kubikkmeter som heng over riksveg 5 mellom Førde og Florø.