Her rauk dei fleste førarkorta i sommar

10 førarkort rauk på tre månadar. Likevel er dette ein nedgang sidan 2019, seier Up-sjefen.