Tysdag vart Jølstra Kraft DA sitt kraftverk opna av statsminister Jonas Gahr-Støre, under ein seremoni 300 meter inne i kraftverket.

Det nye underjordiske vasskraftverket er allereie i drift, og skal kunne produsere 252 GWh med straum i året frå Jølstra. Det tilsvarar det årlege straumforbruket til nesten 13.000 husstandar eller 100.000 elbilar i året.

Firda kjem tilbake med meir.

Sjå video frå opninga:

Video: Erik Hovland

Bildeserie

Sjå bilda: Bli med inn i det nyaste kraftverket i Jølstra