Her manglar Åsen & Øvrelid 40 prosent av arbeidarane

– Vi driv etter beste evne og gjer hygienetiltak, men per i dag manglar vi om lag 40 prosent av planlagt bemanning, seier Finn Ove Øen.