Kommunen vil opne parkeringsanlegg for å sikre nok parkeringsplassar i sentrum sør i Førde. Anlegget er planlagt i samarbeid med Førde Sør og Førdepakken, skriv Sunnfjord Kommune på sine nettsider.

Anlegget består av totalt 64 parkeringsplassar, og systemet kjem til å vere heilautomatisk. Eit kamera vil registrere inn- og utkøyringstidspunkt, og du må betale for den tida du har stått parkert.

Betaling skjer via nett, i EasyPark-appen eller via automat på plassen.

Kvardagar klokka 09:00 til 16.00 vil det vere gratis å parkere der den første timen. Den andre timen betalar ein 20 kroner. Etter dette betalar du 50 kroner for kvar time.

Sunnfjord kommune skriv at ønsket er å skape sirkulasjon, og at ingen blir ståande lenge. Parkeringa er tenkt som korttidsparkering.

Dei legg til at bakgrunnen for ordninga er ønske frå grunneigar og næringsdrivande i sentrum om å sikre nok parkeringsplassar i sentrum sør.

Kommunen er operatør for ordninga, og kan endre vilkåra dersom plassane er for mykje eller for lite brukt.