Her låg ein pakke med namn – Astrid Marie trugar med politimelding om bosset ikkje blir rydda opp

Astrid Marie Vie finn stadig boss i krysset mellom Vieåsen og Via i Førde. På laurdag toppa det seg.