Her kjem vegen til å stikke nesten 2,5 meter utover kanten

Statens vegvesen sine planleggarar har brukt lang tid på å finne dei beste løysingane. No er siste del av Førdepakken si fornying av Angedalsvegen kommen på høyring.