Her har ingen budd på fleire år seier naboen, men buplikta er likevel oppfylt

Torleik Stegane i Eikefjord meiner ingen har budd på nabobruket hans på Vasset. Naboane hevdar dei bur og er folkeregistrerte på staden. Kommunen seier på si side at dei ikkje kan gjere noko.