Her har det kome ein halv meter snø på under ei veke

Kraftig snøfall dei siste dagane har gitt ein vinterleg start på 2021. Sjekk kor mykje snø det er der du bur.